Помниш ли като дете как мечтаеше? А днес имаш ли мечта? Не желание, а мечта. Разликата е, че мечтата е нещо много по-мащабно от желанието. Тя е онова послание от душата, което те движи по пътя. Мечтата съдържа в себе си всичко – и копнежа и пречките по пътя и самия път.

Проблемът е, когато сбъркаме една своя нужда за мечта. Тогава ние ограбваме мечтата си и се опитваме да запълним пространства в себе си, които усещаме празни.

Мечтата е езика на душата, чрез която тя заявява своето предопределение.

В тази сесия ще работим само с една мечта. Защото ако в нас има 2 мечти, това вече поражда конфликт. Мечтата изисква от нас да изминем път. И обикновено този път ни връща обратно към себе си.

Дата: 28.12.2018 г.

Начало на събитието: 18:30 ч.

Край на събитието: 20:30 ч.

Организатори: yogamandala

Локация: бул. Мария Луиза 58, София, България

Цена: 8 лв (карти Мултиспорт важат, карти Мандала важат с доплащане 8 лв)

Регистрация: ТУК

Повече информация: ТУК

Om Your Inbox